Toa Nha
CBCC 2022
lanh dao cty crop
Bo Nhiem Lai GD 1
151
20 10 Fix
22
Giới thiệu về công ty
 • Thông tin về Công ty
  • Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
  • Tên giao dịch quốc tế: Saigon railway of telecommunication – signalization joint stock company (SRTS, JSC Co.).
  • Chủ tịch HĐQT: Uông Nhật Phương
  • Giám đốc: Phạm Văn Dũng.
  • Giấy CNĐKDN: 0301097524.
 • Địa chỉ liên hệ
  • Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 38468701 – Fax: (028) 38466484.
  • Website: ttthsaigon.vn
 • Các chi nhánh
 1. Xí nghiệp Thông tin Tín hiệu Sài Gòn
  • Địa chỉ: Số 08 Đường số 4, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.
  • Điện thoại: 028.38468701 – 2345
  • Fax: 028.37268808
 2. Xí nghiệp Thông tin Tín hiệu Thuận Hải
  • Địa chỉ: Phường Đô Vinh – TP. Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận
  • Điện thoại: 0259.3888047
  • Fax: 0259.3888047
 3. Xí nghiệp Thông tin Tín hiệu Phú Khánh
  • Địa chỉ: 23 Thái Nguyên, TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: 0258.3827348
  • Fax: 0258.3827348
 • Loại hình doanh nghiệp
  • Công ty cổ phần có 75% sở hữu Nhà nước.
  • Vốn điều lệ: 30.741.000.000 đồng.
  • Mã cổ phiếu: TSG
  • Nhận diện thương hiệu (logo):
 • Nhiệm vụ của doanh nghiệp

Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) là một doanh nghiệp hoạt động công ích với chức năng, ngành nghề chủ yếu như sau:

 • Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia về thông tin, tín hiệu, viễn thông, điện và điều khiển (gọi chung là kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt);
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định báo cáo đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm định giá, giám sát các công trình chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điều khiển, điện;
 • Xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình về: giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng và công nghiệp; hệ thống cung cấp điện, tiếp đất chống sét, đường dây và trạm biến áp, công trình điện hạ thế, điện chiếu sáng; công trình thông tin, viễn thông, tín hiệu giao thông, điều khiển tự động, tin học;
 • Đầu tư, xây dựng và tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông; các dịch vụ viễn thông công ích và công cộng, dịch vụ công nghệ thông tin, tín hiệu và truyền thông;
 • Chế tạo, sửa chữa thiết bị phụ tùng, sản xuất, xuất nhập khẩu, buôn bán vật tư, thiết bị, phụ kiện và kết cấu thép chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điện, viễn thông, tin học, tín hiệu giao thông;
 • Tổ chức thí nghiệm vật liệu xây dựng, công trình giao thông và chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển và điện;
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản; tổ chức bán đấu giá tài sản;
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, du lịch;
 • Hợp tác kinh doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện mục đích kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp quy định của pháp luật và Chủ sở hữu cho phép.
quá trình phát triển

Đoạn Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 107/TC-LĐTL ngày 28/4/1979 của Tổng cục Đường sắt, là đơn vị sản xuất cơ sở của Tổng cục Đường sắt, dưới sự điều hành quản lý trực tiếp của Quận Đường sắt 3 và Sở Thông tin tín hiệu Tổng cục đường sắt (TCĐS).

Đoạn Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn được đổi thành Xí nghiệp Thông tin tín hiệu số 5 theo Quyết định số 883/ĐS-TC ngày 30/11/1983 của Tổng cục Đường sắt phạm vi quản lý từ Sài Gòn đến Nam ga Diêu Trì.

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu số 5 được đổi tên là Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 124-ĐS/TC ngày 01/4/1986 của Tổng Cục Đường sắt.

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên là Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn theo Quyết định số 882/1998/QĐ/TCCB-LĐ ngày 17/4/1998 của Bộ Giao thông Vận tải. Chính thức trở thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn theo Quyết định số 734 ngày 20/3/2003 của Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị trực thuộc Liên hiệp ĐSVN.

Trong năm 2010, Công ty thực hiện chuyển đổi cơ chế tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, phù hợp với tiến trình chuyển đổi của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1201/QĐ-ĐS ngày 24/9/2010 của Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam.

Năm 2015 Công ty thực hiện tiến hành thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần theo lộ trình của Chính phủ.

Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày ngày 19/01/2016 với số vốn điều lệ là: 30.741.000.000 đồng

sơ đồ quản trị
kết quả sản xuất kinh doanh
hình ảnh hoạt động
14

ĐH Đảng bộ Cty

11

ĐH cổ đông thường niên 2020

12

ĐH người lao động Cty 2020

111

Tổ quản trị giám sát TTTH

110

Cty nhận giải thưởng Sách vàng sáng tạo VN

Bao Ve De Tai KHCN 2020

Bảo vệ đề tài KHCN cấp TCT ĐSVN

Scroll to Top