Sản phẩm chính

Khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia về thông tin, tín hiệu, viễn thông, điện và điều khiển

Dịch vụ

Đầu tư, hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông, tín hiệu và CNTT ...

Chế tạo

Chế tạo, sửa chữa thiết bị chuyên ngành TTTH, điện điện tử, tín hiệu giao thông ...

Thi công

Xây lắp các công trình giao thông đường sắt, công trình TTTH, điều khiển tự động, tin học ...

Tin tức và sự kiện
Tin tức

Tập trung phòng chống dịch, đảm bảo điều kiện ăn nghỉ cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”

Sáng ngày 15/7/2021 tại Trạm Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn, Công Đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao tặng người lao động Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam 300 kính chắn giọt bắn trong công tác phòng chống dịch. Đây là những người làm việc trực tiếp, tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng trên tàu, dưới ga.

Chi tiết »
NHIỆM VỤ NĂM 2021
ĐỐI TÁC
Scroll to Top