Sản phẩm chính

Khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia về thông tin, tín hiệu, viễn thông, điện và điều khiển

Dịch vụ

Đầu tư, hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông, tín hiệu và CNTT ...

Chế tạo

Chế tạo, sửa chữa thiết bị chuyên ngành TTTH, điện điện tử, tín hiệu giao thông ...

Thi công

Xây lắp các công trình giao thông đường sắt, công trình TTTH, điều khiển tự động, tin học ...

Tin tức và sự kiện
NHIỆM VỤ NĂM 2021
ĐỐI TÁC
Scroll to Top