Sản phẩm chính

Khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia về thông tin, tín hiệu, viễn thông, điện và điều khiển

Dịch vụ

Đầu tư, hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông, tín hiệu và CNTT ...

Chế tạo

Chế tạo, sửa chữa thiết bị chuyên ngành TTTH, điện điện tử, tín hiệu giao thông ...

Thi công

Xây lắp các công trình giao thông đường sắt, công trình TTTH, điều khiển tự động, tin học ...

Tin tức và sự kiện
Tin tức

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty ĐSVN và Viện KHCN Giao thông Vận tải

Ngày 22/10/2021 tại Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST) dưới sự chứng kiến của Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam, đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR ) và Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST). Mục tiêu của Lễ ký kết nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của hai bên nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên; Nâng cao năng lực cán bộ, khả năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ tư vấn KHCN; Tìm kiếm cơ hội, phối hợp triển khai thực hiện các

Chi tiết »
NHIỆM VỤ NĂM 2021
ĐỐI TÁC
Scroll to Top