Đoàn viên Công đoàn được giảm 5% khi mua vé tàu

Thực hiện chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn, từ tháng 10/2022 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai phương thức giảm giá cho Đoàn viên Công đoàn Việt Nam trên website: https://dsvn.vn/#/ với mức giảm giá là 5%.

Để được hưởng chính sách giảm giá của đoàn viên công đoàn bạn cần có Thẻ đoàn viên công đoàn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cấp và nhập đầy đủ thông tin của Thẻ trên hệ thống theo hướng dẫn cụ thể như sau.

Zalo
Mẫu Thẻ đoàn viên công đoàn do Tổng liên đoàn cấp

Hành khách truy cập vào website https://dsvn.vn/#/ và thực hiện thao tác đặt chỗ và mua vé như bình thường. Tại bước nhập thông tin hành khách, hành khách nhập đầy đủ họ tên theo Thẻ đoàn viên, tại mục Đối tượng, lựa chọn đối tượng mua vé là “Đoàn viên công đoàn”, tại mục Số giấy tờ, hành khách nhập số “CCCD”. Lưu ý: hành khách phải đem theo Thẻ đoàn viên khi đi tàu để xuất trình khi nhân viên đi tàu kiểm tra.

Zalo

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hành khách thực hiện các thao tác thanh toán và xuất hóa đơn như bình thường trên hệ thống.

ĐSVN

Scroll to Top