Nghị quyết của HĐQT Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý 42023 tại phiên họp ngày 05/10/2023