Lễ triển khai Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

Ngày 05/02/2021 Công ty tổ chức buổi lễ triển khai Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ cho các đồng chí có tên sau: Đồng chí Dương Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công ty Đồng chí Đỗ Đức Toan – Kế toán trưởng Đồng chí Lê Đức Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch Vật …

Lễ triển khai Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Read More »