Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vui lòng xem tại đây.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP TTTH ĐS Sài Gòn về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 tại phiên họp ngày 03/4/2019, vui lòng xem tại đây.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP TTTH ĐS Sài Gòn về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2019; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị Người lao động 2019, vui lòng xem tại đây.

CTCP TTTH ĐS SG
Tên Video
Video Play
Slide Shows
Online:
9
 
Truy cập:
451304
Trang chủ  | Liên hệ  | 
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38468701, 028 38466485 - Fax: 028 38466484