Các Nghị định, Thông tư liên quan đến Luật Đường sắt năm 2017

Để cập nhật và triển khai các Nghị định, Thông tư liên quan đến Luật Đường sắt năm 2017, Công ty cung cấp các tài liệu liên quan sau:

  1. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt. Tải về
  2. Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản KCHTĐS QG. Tải về
  3. Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định về quản lý, bảo vệ KCHTĐS. Tải về
  4. Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray ĐS đô thị, ĐS chuyên dụng với ĐS quốc gia; việc kết nối ray các tuyến ĐS đô thị. Tải về
  5. Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 quy định về quản lý, bảo trì công trình ĐS quốc gia. Tải về
  6. Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất giành cho ĐS. Tải về
  7. Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung. Tải về
  8. Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tải về
  9. Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về xây dựng, công bố lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên ĐS quốc gia, ĐS đô thị chạy chung với ĐS quốc gia, ĐS chuyên dùng. Tải về
  10. Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, đối với các chức danh nhân viên ĐS trực tiếp phục vụ chạy tàu;..... Tải về
Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn
Tin tức nổi bật
Tên Video
Video Play
Slide Shows
Online:
4
 
Truy cập:
487181
Trang chủ  | Liên hệ  | 
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Sài Gòn
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38468701, 028 38466485 - Fax: 028 38466484